JUDr. Jaromír Krutílek

JUDr. Jaromír Krutílek

Muchova 233/1
160 00 Praha 6 - Dejvice
IČ: 66218918

Informace o kanceláři JUDr. Jaromír Krutílek

Advokátní kancelář Praha 6 - Dejvice

 

Samostatný advokát JUDr. Jaromír Krutílek, člen České advokátní komory ev. č. 2616, vykonávající advokátní praxi nepřetržitě od roku 1994. Právní služby poskytuji vždy s důrazem na individuální potřeby klienta. Nabízím osobní a bezprostřední přístup s ohledem na konkrétní požadavky klienta a okolnosti jeho případu, a to za rozumné ceny. 

 

Právní služby poskytuji zejména v těchto oblastech: 

Obchodní právo

 • vymáhání a správa pohledávek (včetně exekučního řízení)
 • vypracování a posuzování smluv týkajících se obchodních závazkových vztahů
 • zastupování v obchodněprávních sporech před soudy a v rozhodčích řízeních
 • zakládání obchodních společností a jejich změny

Občanské právo

 • vypracování a posuzování občanskoprávních smluv
 • převody a nájmy nemovitostí
 • přijímání peněz do advokátní úschovy
 • poradenství týkající se občanskoprávních vztahů
 • zastupování před soudy v občanském soudním řízení
 • zastupování v dědickém řízení

Rodinné právo

 • příprava a zastupování při rozvodu manželství včetně úpravy poměrů kým dětem
 • vymáhání výživného

Správní právo

 • zastupování před správními soudy v řízeních ve správním soudnictví
 • zastupování před orgány státní správy a obecními úřady

Pracovní právo

 • příprava pracovních smluv, dohod a jiných listin, které se týkají vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci
 • poradenství ve věcech uzavření, změny a skončení pracovního poměru

Insolvenční právo

 • vypracování a podání insolvenčního návrhu
 • vypracování a podání přihlášky věřitele
 • oddlužení
 • zastupování před insolvenčním soudem

Fotografie a videa

S kým můžete přijít do kontaktu?

JUDr. Jaromír Krutílek

tel.: 233 326 432

fax: 233 326 437

e-mail: j.krutilek@akrk.cz

 

sídlo kanceláře:

Muchova 233/1, 160 00 Praha 6

spojení:

metro A stanice Hradčanská

tram 1, 8, 18, 20, 25, 26, 36 zastávka Hradčanská

bus 131

Cena za služby JUDr. Jaromír Krutílek

Poskytované právní služby účtuji v souladu s vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů. Úvodní nezávaznou konzultaci v délce max. do jedné hodiny účtuji částkou 1.000,- Kč. 

Kde nás najdete?